« My opinions on multiple function / method exit points | Main | Trying out the picture gallery »
Tuesday
Nov172009

Varför vaccinerade jag mig?

Jag var idag och vaccinerade mig mot A(H1N1)v / nya influensan / svininfluensan / galtfebern, och förutsatt att jag inte drar på mig den riktiga influensan dom närmaste två veckorna (som exempelvis i väntrummet efter vaccinationen där massa människor var samlade på liten yta...barriärvård, tack? :) så bör jag vara rätt safe.

Innan jag skriver något mer kanske jag ska påpeka att jag inte har någon som helst medicinsk utbildning, så tänk själva och fråga er läkare om något är oklart.

Så varför vaccinerade jag mig? Förutom det uppenbara -- jag har ingen lust att ligga hemma och vara sjuk i flera veckor -- så är det mest en fråga om solidaritet.

Ju fler som vaccinerar sig, ju färre smittvägar har viruset, och ju färre smittvägar ju mindre risk är att personer som inte kan ta vaccinet av diverse anledningar exponeras för smittan, d.v.s populationsimmuniteten höjs. Mängden människor som inte kan ta vaccinet och mängden människor som riskerar allvarliga effekter överlappar till stor del om man får tro avsnittet "Innan du får Pandemrix" i FASS artikel om Pandemrix och frågorna 3 och 17 i ECDCs Frequently asked questions on pandemic (H1N1) 2009.

Som en bieffekt kan man hoppas att inte så många blir sjukskrivna samtidigt pga vaccinet och kan gå till jobbet och bidra till BNP som dom goda löneslavar vi är :)

Enligt mig(!) giltiga ursäkter att inte ta vaccinet

 • Graviditet
 • Äggallergi
 • Febersjuk (vilket bara är en temporär ursäkt)
 • Du har redan haft influensan
 • Rekommendation från läkare eller sköterska

Enligt mig(!) ogiltiga ursäkter

På bloggen Tankebrott görs ett mer grundligt jobb än vad jag gör i att reda ut det hela här.

För den som har intresse i att följa influensans utveckling kan jag rekommendera ECDCs site om H1N1-pandemin samt Smittskyddsinstitutets influensarapport-sida för information som inte är helt förstörd av kvällspressen.

Så har du inte vaccinerat dig än, så gå till ditt närmaste vaccinationsställe och få din skattefinansierade immunförsvarsuppgradering!

Och på vägen dit, i väntrummet och på hemresan kan jag rekommendera att lyssna på The Skeptics Guide To The Universe H1N1-special.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (63)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Response: arthur falcone
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Arthur Falcone
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Arthur Falcone
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Corey Park scam
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Corey Park scam
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Corey Park scam
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Imperial Advance
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Corey Park scam
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Corey Park scam
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: UK Models
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Corey Park scam
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Corey Park scam
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Corey Park scam
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Jeff Halevy
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Jeff Halevy
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Createurs de Luxe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Nicholas Alsis
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Createurs de Luxe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: red payments
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Jeff Halevy
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: UK Models
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: groupwise inc
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Jared Londry
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Jared Londry
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Brandon Colker
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Kion Kashefi
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Kion Kashefi
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Kion Kashefi
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Brandon Colker
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Jared Londry
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Red Payments
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Red Payments
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Red Payments
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: rape
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Brian Poe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Brian Poe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: brian poe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Brian Poe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Brian Poe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Brian Poe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Brian Poe
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Eric Gonchar
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Eric Gonchar
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Eric Gonchar
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Amir Hasan Mojiri
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Response: Amir Hasan Mojiri
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?
 • Response
  Fnordology - Journal - Varför vaccinerade jag mig?

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>