Tuesday
Nov172009

Varför vaccinerade jag mig?

Jag var idag och vaccinerade mig mot A(H1N1)v / nya influensan / svininfluensan / galtfebern, och förutsatt att jag inte drar på mig den riktiga influensan dom närmaste två veckorna (som exempelvis i väntrummet efter vaccinationen där massa människor var samlade på liten yta...barriärvård, tack? :) så bör jag vara rätt safe.

Innan jag skriver något mer kanske jag ska påpeka att jag inte har någon som helst medicinsk utbildning, så tänk själva och fråga er läkare om något är oklart.

Så varför vaccinerade jag mig? Förutom det uppenbara -- jag har ingen lust att ligga hemma och vara sjuk i flera veckor -- så är det mest en fråga om solidaritet.

Ju fler som vaccinerar sig, ju färre smittvägar har viruset, och ju färre smittvägar ju mindre risk är att personer som inte kan ta vaccinet av diverse anledningar exponeras för smittan, d.v.s populationsimmuniteten höjs. Mängden människor som inte kan ta vaccinet och mängden människor som riskerar allvarliga effekter överlappar till stor del om man får tro avsnittet "Innan du får Pandemrix" i FASS artikel om Pandemrix och frågorna 3 och 17 i ECDCs Frequently asked questions on pandemic (H1N1) 2009.

Som en bieffekt kan man hoppas att inte så många blir sjukskrivna samtidigt pga vaccinet och kan gå till jobbet och bidra till BNP som dom goda löneslavar vi är :)

Enligt mig(!) giltiga ursäkter att inte ta vaccinet

 • Graviditet
 • Äggallergi
 • Febersjuk (vilket bara är en temporär ursäkt)
 • Du har redan haft influensan
 • Rekommendation från läkare eller sköterska

Enligt mig(!) ogiltiga ursäkter

På bloggen Tankebrott görs ett mer grundligt jobb än vad jag gör i att reda ut det hela här.

För den som har intresse i att följa influensans utveckling kan jag rekommendera ECDCs site om H1N1-pandemin samt Smittskyddsinstitutets influensarapport-sida för information som inte är helt förstörd av kvällspressen.

Så har du inte vaccinerat dig än, så gå till ditt närmaste vaccinationsställe och få din skattefinansierade immunförsvarsuppgradering!

Och på vägen dit, i väntrummet och på hemresan kan jag rekommendera att lyssna på The Skeptics Guide To The Universe H1N1-special.

Thursday
Sep242009

Trying out the picture gallery

I figured it'd be neat to be able to post pictures from time to time etc, so I tried out the photo gallery with a handful of pictures I took this spring. Try it out on the Pictures page.

 

 

Monday
Sep212009

Overused Extract Method refactoring

I was reading the ObjectMentor blogs the other day, and came across a post called "One Thing: Extract till you Drop" by Robert C. Martin. I definitely see the point of using extract method to a great extent in order to clarify the extent of the program, but I felt that example went a bit too far for a number of reasons.

 1. The names of the extracted methods made very little sense. Even when knowing what the class does it is hard to figure out the difference between replaceAllSymbols() and replaceAllInstances() and their relations to the other methods. You actually need to read them all in order to puzzle together the call-graph.
 2. It introduces mutability in the class quite unnecessarily making reuse of the instance impossible.
 3. Some of the extracted methods have strangely asymmetric abstraction levels.

There are also some other issues regarding efficiency and thread-safeness that I reacted strongly to, especially since they are so easy to avoid.

When implementing it myself I thought about the scenarios when this would be used, and I could find two main ones. The first is to use this to iterate over different strings using the same dictionary and the second is to iterate over different dictionaries using the same string. Not knowing anything about the use-case I went for the former.

I made an attempt to improve it in the comments, but I was tired and messed it up a bit. Normally I probably would have solved the same problem in a manner closer to this:

public class SymbolReplacer {
  private static final Pattern pattern =
    Pattern.compile("\\$([a-zA-Z]\\w*)");

  private final SymbolLookup lookup;

  SymbolReplacer(SymbolLookup lookup) {
    this.lookup = lookup;
  }

  public String replace(CharSequence stringToReplace) {
    final Matcher matcher = pattern.matcher(stringToReplace);
    return buildReplacement(matcher).toString();
  }

  private StringBuffer buildReplacement(Matcher matcher) {
    final int bufferLength =
      matcher.regionEnd() - matcher.regionStart();
    final StringBuffer buffer =
      new StringBuffer(bufferLength);

    fillBuffer(matcher, buffer);
    return buffer;
  }

  private void fillBuffer(Matcher matcher, StringBuffer buffer) {
    while (matcher.find())
      matcher.appendReplacement(buffer,
        getMatchReplacement(matcher));
    matcher.appendTail(buffer);
  }

  public String getMatchReplacement(Matcher matcher) {
    final String expansion =
      lookup.lookupValue(matcher.group(1));
    return (expansion != null) ?
      expansion :
      Matcher.quoteReplacement(matcher.group(0));
  }
}

I introduced the interface SymbolLookup as a replacement for the secret getSymbol() method. There are a few things I would like to fix in this as well; the getMatchReplacement() method is not as clear as I would have liked, and the line of abstraction between the different methods/layers is not well defined. Still, provided that SymbolLookup is thread-safe, so is this class. Also, you can reuse the instance to iterate over many strings.

Page 1 2